Svenska frivilliga i Finland 1939–1944

BÖCKER     FÖREDRAG     RESOR     PERSONSÖK     OM

30 juni–2 juli 2023. Följ med på en unik premiumresa i (skid)spåren av Svenska frivilligkåren och Grafströms jägarkompani  1939–1940 i finska Lappland med expertguidning.

Unik militärhistorisk resa i österled

Under tre dagar får du på platserna där det hände följa uppsättandet och organiseringen av Svenska frivilligkåren i allmänhet och II. stridsgruppens 4. jägarkompani (det ”Grafströmska”, efter kompanichefen löjtnant Anders Grafström från K4 i Umeå). Du kommer också att få veta mer om finska segrarna vid Sallafronten och hur de påverkade den finska försvarsledningens beslut kring användandet av Svenska frivilligkåren. Du kommer att besöka I. och II. stridsgruppens samt ryssarnas ställningar vid Paikanselkä och i terrängen. Händelseförloppet levandegörs genom väldigt ingående och detaljerade redogörelser för strider, patruller och krigets vardag. Klimax nås med en vandring till och ett besök på ”Svenskkullen” ute i myrmarken bakom de dåvarande ryska linjerna där kompani Grafström mer eller mindre förintade en fyra gånger så stor rysk styrka. Striden på holmen gås igenom grundligt och vi kommer att återskapa hela händelseförloppet med hjälp av intervjuer från flertalet veteraner, arkivmaterial, foton och färska fynd.

 

För att maximera möjligheten att uppleva och känna så mycket som möjligt är resans maxantal satt till endast tolv personer. Detta är ingen bekväm gruppresa som skulle kunna erbjudas av vilken resebyrå som helst utan en unik premiumresa med expertguidning där vi i huvudsak framrycker i och vistas i terrängen.

 

Resan leds av författaren och kännaren av de finlandsfrivilliga Nicolas von Schmidt-Laussitz och sergeant Hansen, legend och gruppchef vid Norrbottensbataljonen.

 

Välkommen!

Vid arrangerande av så kallade paketresor är researrangören skyldig att ordna med en så kallad resegaranti vid Kammarkollegiet. Garantin säkerställer hemtransport och i förekommande fall logi för deltagande resenärer i det fall arrangören hamnar på obestånd. Ansökan för garantin är under handläggning men vi vill gå ut med information och datum för resan så snart som möjligt med respekt för din semesterplanering, samtycke hemma etc. Det finns inget som talar för att garantin inte går att ordna (enkelt uttryckt skall en summa pengar deponeras hos Kammarkollegiet, vilket inte är något problem då pengarna för detta finns att tillgå hos researrangören). Detta medgör att betalning för resan för tillfället inte är möjlig MEN det går alldeles utmärkt att anmäla sig till densamma.