Följ med på en unik premiumresa i (skid)spåren av Svenska frivilligkåren och Grafströms jägarkompani  1939–1940 i finska Lappland med expertguidning.

Unik militärhistorisk resa i österled

Under tre dagar får du på platserna där det hände följa uppsättandet och organiseringen av Svenska frivilligkåren i allmänhet och II. stridsgruppens 4. jägarkompani (det ”Grafströmska”, efter kompanichefen löjtnant Anders Grafström från K4 i Umeå). Du kommer också att få veta mer om finska segrarna vid Sallafronten och hur de påverkade den finska försvarsledningens beslut kring användandet av Svenska frivilligkåren. Du kommer att besöka I. och II. stridsgruppens samt ryssarnas ställningar vid Paikanselkä och i terrängen. Händelseförloppet levandegörs genom väldigt ingående och detaljerade redogörelser för strider, patruller och krigets vardag. Klimax nås med en vandring till och ett besök på ”Svenskkullen” ute i myrmarken bakom de dåvarande ryska linjerna där kompani Grafström mer eller mindre förintade en fyra gånger så stor rysk styrka. Striden på holmen gås igenom grundligt och vi kommer att återskapa hela händelseförloppet med hjälp av intervjuer från flertalet veteraner, arkivmaterial, foton och färska fynd.

 

För att maximera möjligheten att uppleva och känna så mycket som möjligt är resans maxantal satt till endast tolv personer. Detta är ingen bekväm gruppresa som skulle kunna erbjudas av vilken resebyrå som helst utan en unik premiumresa med expertguidning där vi i huvudsak framrycker i och vistas i terrängen.

 

Resan leds av författaren och kännaren av de finlandsfrivilliga Nicolas von Schmidt-Laussitz och sergeant Hansen, legend och gruppchef vid Norrbottensbataljonen.

 

Välkommen!Resan planeras att genomföras i slutet av juni/början av juli 2024. Välkommen med din intresseanmälan. Förra årets resa var en succé.

Reseprogram. Dag 1. xx juni/xx juli

 • Upphämtning Luleå Airport samt järnvägstation/centrum.
 • Samling i centrala Luleå för orientering samt utdelning av lunchpaket (rations).
 • Framryckning mot Salla via Morjärvs kyrkogård i minibussar.
 • Lunch och proviantering i Haparanda/Torneå.
 • EVENTUELL upphämtning av till resan vid Rovaniemi flygplats anslutande resenärer.
 • Halt vid Mäntyvaara för genomgång av striderna i finska Lappland med fokus på finska Avdelta bataljonen 17, den så kallade Sallabataljonen, och de avgörande striderna vid Mäntyvaara och Pelkosenniemi. Terrängmarsch (60 minuter) till två ryska massgravar på berget. 
 • Kortare stopp vid den tidigare frontlinjen Svenska frivilligkåren–ryssarna på Paikanselkä för taktisk terrängorientering inför morgondagens verksamhet.
 • Ankomst och inkvartering i stugbyn Sallatunturin tuvat strax söder om Salla.
 • Gemensam middag i stugbyns restaurang.
 • FRIVILLIG (vill minst en deltagare genomföra momentet står reseledningen redo) bestigning av i anslutning till förläggning liggandes berget Sallatunturi (484 möh) och terrängorientering kring kommande dags verksamhet, kuriosa (gruppering av numer i Ukraina förintad arktisk brigad, hur 6. SS-divisionen nästan gick under på denna plats hösten 1941 med mera) och spaning på Ryssland och vakttorn från Kalla kriget. Förutsätter hyggligt väder/sikt.
 • Aktiva åtgärder för återhämtning på egen hand eller i grupp, exempelvis bastu.
 • Tapto. Vila.

Reseprogram. Dag 2. 

 • Tidig frukost (sömn är bra, men vi vill visa er så mycket av krigshistorien som det bara är möjligt. Vi sover ut efter resan).
 • Framryckning till Paikanselkä med detaljerad genomgång av Frivilligkårens och ryssarnas grupperingar och ställningar, strategiska alternativ samt valda uppgifter. Genomgång av större händelser där de utspelade sig. Dyrssens död, Grafströmska räden (norra flygeln), Jervants patrull (södra flygeln), striden den 10 mars, avskedssaluten den 13 mars med mera. Mycket kuriosa utlovas. Fynd i form av tomhylsor, taggtråd etc kan nästan garanteras.
 • Fordonsmarsch till området söder om slutdestinationen för den Grafströmska räden, den så kallade Svenskkullen vid Vuonnonkenttä. Därefter fotmarsch i cirka 60 minuter, bitvis över mycket blöt myr och genom tät snårskog. Mygg förekommer.
 • Ankomst till valplatsen; Vuonnonkenttä/Svenskkullen/Grafströms holme. Grundlig genomgång av spaningsföretaget, som gått till historien under namnet ”den Grafströmska räden”, 2–3 mars 1940. Vi besöker plutonernas avsnitt, enskilda eldställningar, tittar på sönderskjutna träd, vandrar i terrängen för motanfallet med mera. Extremt mycket kuriosa med kopplingar till Sverige, Norrlands dragonregemente K4 och fortsatt frivilligtjänst i Finland vid Hangö 1941 och på Svirfronten 1942–1944 utlovas. Total urladdning och frivilligmax gäller. Vid dåligt väder kommer skärmskydd av knäppetält eller motsvarande att resas i basen på kullen. Fältlunch utspisas.
 • Efter tillbakaryckning till fordonen genomför vi ett kortare besök vid gränsstationen vid Kelloselkä. Efter att ha kikat in i Ryssland genomför vi en kortare genomgång av striderna Lag Finland och Tyskland–Lag Ivan på rastplats med informationstavlor i anslutning till gränsstationen.
 • Återgång till förläggning för kortare återhämtning (bastu?).
 • Middag i stugbyns restaurang.
 • För de intresserade genomförs avlastningssamtal kring dagens upplevelser samt föreläsning om svenska frivilliga i fortsättningskriget med fokus på upplevelser av soldater som vi stött på under vår resa. Föredraget kommer att hålla en nivå i skalan "mycket högt" till "episkt".
 • Tapto. Vila.

Reseprogram. Dag 3.

 • Tidig frukost. Igen.
 • Återtåg västerut med slutdestination Luleå centrum och flygplats.
 • Halt vid det forna frontområdet vid Joutsijärvi med besök i en efter vinterkriget uppförd bunkerlinje med besök i en av dessa bunkrar och dess ”museum”.
 • Längre halt vid sjön Olkajärvi för genomgång av den svenska frivilliga flygflottiljen F 19:s verksamhet under vinterkriget; det första bombanfall som svenskt flyg någonsin utfört, jaktstrider och nattliga störtbombningar. Fältlunch i anslutning till vindskydd.
 • EVENTUELLT stopp på Rovaniemi flygplats för avlämning av resenärer.
 • Besök vid den tyska soldatkyrkogården och minnesplatsen för de norska frivilliga (främst SS-Schijäger-Bataillon "Norwegen") under fortsättningskriget vid Norvajärvi.
 • Besök vid Rovaniemi krigskyrkogård för återkoppling striderna vid Mäntyvaara och Pelkosenniemi samt för allmän reflektion.
 • Kort rast i Haparanda för fika på IKEA.
 • Ankomst Luleå. Vid Luleå flygstation alternativt tågstation SENAST 1700. Slut.

Varför ska jag åka på denna resa?

Varför du ska åka på denna resa är en fråga som du måste besvara sjäiv. Men, om du är intresserad av svensk och finsk militärhistoria i allmänhet och de svenska frivilliga under vinterkriget i synnerhet är detta premiumalternativet. Det finns helt enkelt inga likvärdiga alternativ. 


Har du dessutom släktningar eller andra som tjänstgjort i Frivilligkåren: tala då om det innan resan så berättar vi mer på plats och pekar i terrängen. Kanske besöker vi till och med platsen där personen torde ha befunnit sig.

Jag hade förmånen att följa med på en OP Zandersresa innan jag skulle påbörja min utbildning vid Försvarsmaktens Logistik- och motorskola. Vår guide Nicolas fick verkligen historien att komma till liv och det var inte svårt för mig att leva mig in i de situationerna soldaterna fick genomleva, allt från bristande utrustning till extrem kyla. Det är fascinerande vad vi människor klarar av att genomföra och det är enligt mig mycket viktigt att vi aldrig glömmer vad tidigare generationer gjort för vår frihet.


Karl Schooner, kadett och medgrundare VRR


Hansen är en påhittig officer som alltid ser lösningar på problem; det sitter inte fast. Han är alltid lojal till uppgiften men sätter även personalen i fokus.


Nordberg, farb-dykare och kompanifanjunkare


När jag träffade Nicolas för första gången på Op Zanders 2018, imponerades jag av hans förmåga att berätta och förkroppsliga historierna från finska vinterkriget. Med en självklar inlevelse berördes jag djupt av ögonvittnesskildringarna som han återgav på plats i skogarna runt Salla. Två år senare ålade jag min officersexamen och stiftade bekantskap med honom. När vi umgicks privat och han visade mig sitt jättelika militärhistoriska bibliotek/arkiv insåg jag att han inte är ”en miliärhistorsk hobbyförfattare”, utan jag törs säga att han troligen är den främsta auktoriteten på finlandsfrivilliga i världen(!). Ingen annan besitter den unika kunskap han gör. Ingen annan har koll på så många namn, livsöden och personliga berättelser från de svenska finlandsfrivilliga.


Fänrik Ludwig Müchler, artilleribefäl 193. Mekbat, Norrbottens pansarbataljon


Mina nyexaminerade kollegor och jag från förbanden i Norrland fick förmånen att följa med till norra Finland för den traditionsenliga resan Op Zanders. Under resan skulle vi få bekanta oss med platser från vinter- och fortsättningskriget. Särskilt spännande tyckte jag det skulle bli att få gå i spåren av Grafströms jägarkompani, då K4, som jag själv tillhör, är traditionsbärare och detta är något man är särskilt stolt över på förbandet. Men denna resa genom skog och över myrar hade blivit som vilken dag på jobbet som helst om det inte vore för Nicolas. Med sitt brinnande intresse, engagemang och förmåga att måla och skapa en bild för oss av händelserna och striderna fångade Nicolas vårt intresse och fick oss att vilja lära oss mer om vår egen historia och om de svenska finlandsfrivilliga.


Översergeant Joel Almberg, Norrlands dragonregemente K4


Hansen är en stabil och respektingivande officer och människa som har en enorm verktygslåda. I den finns kunskaper om skytte, logistik och överlevnad som få individer i Försvarsmakten kan uppnå. [Notera att han kallas ”Hansen” och inte vid sitt fulla namn; han är ett begrepp inom Försvarsmakten]

 

Författaren och historikern Nicolas von Schmidt-Laussitz har under lång tid delat med sig av sina kunskaper till blivande officerare från I19, K4, A8, F21 och SkyddC. Detta har han gjort genom föreläsningar men framförallt i Finland där besök vid krigsskådespelsplatserna från vinterkriget och fortsättningskriget har genomförts. Nicolas har med stort engagemang och entusiasm tagit med åhörarna på en resa tillbaka i tiden vilket ökar förståelsen för oss officerare i vårt framtida yrkesliv.


Översergeant Hubert Danielsson, ställföreträdande plutonchef stridsvagn


Detta ingår i resan

 • Samtliga transporter (i minibuss) under resan samt Luleå tur och retur.
 • Två nätter i schysst stugby (modern vintersportanläggning).
 • Middag dag 1 och 2, frukost dag 2 och 3, lunch (rations) dag 2.
 • Särskilt framtaget material kring Svenska frivilligkåren, Grafströms jägarkompani och resans huvudmoment.
 • Resepaket bestående av rations (så kallad mjukkonserv med värmepaket; två luncher, kaffe, snacks med mera. Minst 4 000 kalorier.), vattenflaska modell mineralvatten, spork, kåsa, toalettpapper och våtservetter.
 • Initierad och engagerad guidning av författaren och militärhistorikern Nicolas von Schmidt-Laussitz, som har besökt Salla och krigsskådeplatserna närmare 30 gånger, varav tio gånger som guide åt nya officerare i norra Sverige under den så kallade Operation Zanders.
 • Trygg och stabil ledning i terrängen och under resan av sergeant Hansen, utbildad jägarsoldat (I 22), FN-veteran, hemvärnslegend samt Försvarsmaktsmästare i skytte. Bland annat.

Detta ingår INTE i resan

 • Lunch dag 1 och dag 3 (men möjlighet till kortare restaurangbesök kommer att finnas).
 • Transport till och från Luleå (alternativt Rovaniemi flygplats) vid resans början respektive slut.
 • Samtliga deltagare uppmanas att se över sitt försäkringsskydd.

Detaljer kring resan

 • Resedatum: 0830 dag 1–senast 1700 dag 3 2023.
 • Resans pris: 13 750:- (inklusive moms). Förutsätter minst fem resenärer.
 • Resan skall i sin helhet vara betald senast MEDDELAS SENARE.
 • Vid avbokning mindre 30 dagar innan resans start kan en avbokningsavgift komma att tas ut. 
 • Giltig legitimation (pass, körkort eller nationellt ID-kort) bör medföras. Det är inte passkrav för svenskar i Finland men man ska på uppmaning kunna legitimera sig.
 • Hygglig kondition krävs. Vi kommer att spendera många timmar i skogsterräng norr om polcirkeln.
 • Vid förflyttning och aktivitet i den forna stridsterrängen skall ovillkorligen reseledningens vägval och uppmaningar följas. 
 • Reseledningen medför sambands- och sjukvårdsmateriel med mera för att skapa en så säker och trivsam resa som möjligt.

Utrustning som skall medföras i terrängen

 • Vattenflaska (fylld).
 • Kåsa.
 • Spork/bestick.
 • Regnställ.
 • Förstärkningsplagg (varm tröja, handskar, någon form av huvudbonad).
 • Minst ett ombyte strumpor och underkläder.
 • Kängor med högt skaft eller stövlar.
 • Toalettpapper.
 • Våtservetter.
 • Det är valfritt men lämpligt att medföra bekämpningsmedel mot mygg och andra flygfän.

Anmälan

 • Anmälan görs genom formuläret nedan och endast så. Anmälan är bindande.
 • Max deltagarantal är tolv betalande resenärer. Resans genomförande förutsätter minst sex betalande resenärer.
 • Betalning (13 750:- inklusive moms) ska ske till bankgiro 126-6907 (Punkt 34 AB) senast MEDDELAS SENARE.
 • Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet. Det betyder att du kan få ersättning om din resa blir inställd eller avbruten om vi skulle drabbas av insolvens.

 • Om du inte får plats på resan sätter vi gärna upp dig på en väntelista vid eventuella avhopp. 
 
 
 
Luleå Airport
Luleå stadshotell
Annat