Vad gjorde du i Finland, far/farfar/morfar?

Vill du veta om en person var frivillig i Finland och om så, vad de gjorde där? Besök Krigsarkivet i Täby och/eller Sota Arkisto i Helsingfors så hjälper de dig att leta. Det går säkert att lösa digitalt också. Jag kan annars hjälpa till med följande:


  • Leta i personalrullorna för Svenska frivilligkåren 1939–1940, Svenska frivilligbataljonen 1941, Svenska frivilligkompaniet 1942–1944 samt svenska frivilliga i finska förband 1939–1944
  • Informera om förbandstillhörighet
  • Ge detaljer kring tjänstgöringen och läshänvisningar för mer information
  • För Frivilligbataljonen och Frivilligkompaniet ge er en digital kopia på tjänstgöringsbevis
  • Tolka och förklara tjänstgöringsbeviset (befattning, betyg, förband, frontavsnitt etc)
  • Om möjligt, leverera ett fotografi på den frivillige och/eller relevanta fotografier samt kartskiss(er)
  • Om förfrågan gäller en stupad svensk frivillig kan en detaljerad redogörelse för omständigheterna i samband med dödsfallet lämnas


För förfrågningar från företag eller myndigheter faktureras en timpenning. Pris enligt överrenskommelse. För privatpersoner är priset 199:- inklusive moms. För förfrågningar: nicolas@svenskafrivilliga.com eller 073-022 58 15.