Anlita oss som expertguider i (skid)spåren av Svenska frivilligkåren och Grafströms jägarkompani  1939–1940 i finska Lappland. 

Exempel på guidning

Under tre dagar får du på platserna där det hände följa uppsättandet och organiseringen av Svenska frivilligkåren i allmänhet och II. stridsgruppens 4. jägarkompani (det ”Grafströmska”, efter kompanichefen löjtnant Anders Grafström från K4 i Umeå). Du kommer också att få veta mer om finska segrarna vid Sallafronten och hur de påverkade den finska försvarsledningens beslut kring användandet av Svenska frivilligkåren. Du kommer att besöka I. och II. stridsgruppens samt ryssarnas ställningar vid Paikanselkä och i terrängen. Händelseförloppet levandegörs genom väldigt ingående och detaljerade redogörelser för strider, patruller och krigets vardag. Klimax nås med en vandring till och ett besök på ”Svenskkullen” ute i myrmarken bakom de dåvarande ryska linjerna där kompani Grafström mer eller mindre förintade en fyra gånger så stor rysk styrka. Striden på holmen gås igenom grundligt och vi kommer att återskapa hela händelseförloppet med hjälp av intervjuer från flertalet veteraner, arkivmaterial, foton och färska fynd.


Guidningen utförs av författaren och kännaren av de finlandsfrivilliga Nicolas von Schmidt-Laussitz och sergeant Hansen, legend och gruppchef vid Norrbottensbataljonen. Kontakta oss på 073-022 58 15 eller nicolas@svenskafrivilliga.com för offert och guideupplägg.


Jag hade förmånen att följa med på en OP Zandersresa innan jag skulle påbörja min utbildning vid Försvarsmaktens Logistik- och motorskola. Vår guide Nicolas fick verkligen historien att komma till liv och det var inte svårt för mig att leva mig in i de situationerna soldaterna fick genomleva, allt från bristande utrustning till extrem kyla. Det är fascinerande vad vi människor klarar av att genomföra och det är enligt mig mycket viktigt att vi aldrig glömmer vad tidigare generationer gjort för vår frihet.


Karl Schooner, kadett och medgrundare VRR


Hansen är en påhittig officer som alltid ser lösningar på problem; det sitter inte fast. Han är alltid lojal till uppgiften men sätter även personalen i fokus.


Nordberg, farb-dykare och kompanifanjunkare


Mina nyexaminerade kollegor och jag från förbanden i Norrland fick förmånen att följa med till norra Finland för den traditionsenliga resan Op Zanders. Under resan skulle vi få bekanta oss med platser från vinter- och fortsättningskriget. Särskilt spännande tyckte jag det skulle bli att få gå i spåren av Grafströms jägarkompani, då K4, som jag själv tillhör, är traditionsbärare och detta är något man är särskilt stolt över på förbandet. Men denna resa genom skog och över myrar hade blivit som vilken dag på jobbet som helst om det inte vore för Nicolas. Med sitt brinnande intresse, engagemang och förmåga att måla och skapa en bild för oss av händelserna och striderna fångade Nicolas vårt intresse och fick oss att vilja lära oss mer om vår egen historia och om de svenska finlandsfrivilliga.


Översergeant Joel Almberg, Norrlands dragonregemente K4


Hansen är en stabil och respektingivande officer och människa som har en enorm verktygslåda. I den finns kunskaper om skytte, logistik och överlevnad som få individer i Försvarsmakten kan uppnå. [Notera att han kallas ”Hansen” och inte vid sitt fulla namn; han är ett begrepp inom Försvarsmakten]

 

Författaren och historikern Nicolas von Schmidt-Laussitz har under lång tid delat med sig av sina kunskaper till blivande officerare från I19, K4, A8, F21 och SkyddC. Detta har han gjort genom föreläsningar men framförallt i Finland där besök vid krigsskådespelsplatserna från vinterkriget och fortsättningskriget har genomförts. Nicolas har med stort engagemang och entusiasm tagit med åhörarna på en resa tillbaka i tiden vilket ökar förståelsen för oss officerare i vårt framtida yrkesliv.


Översergeant Hubert Danielsson, ställföreträdande plutonchef stridsvagn


När jag träffade Nicolas för första gången på Op Zanders 2018, imponerades jag av hans förmåga att berätta och förkroppsliga historierna från finska vinterkriget. Med en självklar inlevelse berördes jag djupt av ögonvittnesskildringarna som han återgav på plats i skogarna runt Salla. Två år senare ålade jag min officersexamen och stiftade bekantskap med honom. När vi umgicks privat och han visade mig sitt jättelika militärhistoriska bibliotek/arkiv insåg jag att han inte är ”en miliärhistorsk hobbyförfattare”, utan jag törs säga att han troligen är den främsta auktoriteten på finlandsfrivilliga i världen(!). Ingen annan besitter den unika kunskap han gör. Ingen annan har koll på så många namn, livsöden och personliga berättelser från de svenska finlandsfrivilliga.


Fänrik Ludwig Müchler, artilleribefäl 193. Mekbat, Norrbottens pansarbataljon