Striden den 10 mars

Söndagen den 10 mars pågick vid II. gruppens 2. skyttekompani sedvanlig verksamhet med befästningsarbeten, hinderslagning och bevakning.

Kl 1415 rapporterade ksptroppen om ett anfall mot kompaniets högra flygel. Anfallet inrapporterades till gruppstaben per telefon. 3. plutonen och viss personal ur trossen beordrades till stridsställningen. Fienden uppskattades till omkring 20 man. När fienden efter en kvart nått mellan 75 och 150 m från hinderlinjen öppnade ksptroppen eld och anfallet avstannade.

Kl 1500 intensifierades det fientliga anfallet. 1. kompaniet intog marschberedskap. Fiendens styrka uppskattades till omkring ett kompani. Anfallet möttes av två grupper ur 3. plutonen, 2. plutonen (utom en grupp) samt två grupper ur plogplutonen. Efter en kvart var anfallet avvisat. Störande fientlig infanterield följde, stundvis även granatkastar- och artillerield.

Kl 1700 förnyades fiendens anfall med starkt eldunderstöd. Efter en halvtimme utlöste egna granatkastare förberett eldläge ("lä 13") med till synes utomordentlig verkan.

Kl 2015 insattes en jägarpluton i fiendens högra flank och kl 2200 gjorde den ett eldöverfall. En kvart senare utsändes en officerspatrull för att fastställa om fienden dragit sig tillbaka. Patrullen återkom vid midnatt och meddelade att så var fallet. I själva verket tycks det ha skett redan vid mörkrets inbrott (solen gick ned kl 1830). Stupade - minst 46 - och några svårt sårade hade kvarlämnats och spår tydde på att ett relativt stort antal sårade förts bakåt.

Här anföll ryssarna 2. skytekompaniet/II. den 10 mars.
I bakgrunden, på andra sidan myren, den av ryssarna befästa höjden Jokinenä.

"Ryssarna stormar fram över myren. Carlsson och Haglund äro beredda."
Teckning av Sam Haglund avbildandes han själv den 10 mars.

Under striden stupade 9404 Abraham Christensen ur 1. kompaniet (en norsk kapten som gått ut som menig). Vid samma tillfälle sårades 9329 Helge Sundin som blev liggande kvar då hans patrull trodde sig ha konstaterat att han stupat. Sundin kröp sårad och medtagen omkring bland ryssarnas ställningar till dess han tordes ge sig tillkänna. Under striden sårades vidare 5137 Arne Flaten.

Från kl 0400 genomsöktes terrängen och krigsbyte uppsamlades från stupade. Senare förtecknades krigsbytet: tretton vanliga gevär, fem halvautomatiska gevär, två helautomatiska gevär, två snabbeldsgevär, en signalpistol med fordral och patroner, tio handgranater, femton kulsprutegevärsmagasin, åtta gevärsmagasin, 1 600 patroner gevärsammunition (ett stort antal explosiva), tre gasmasker, mattornistrar, skidor, ammunitionsgördlar, remtygspersedlar med mera.

Del av krigsbytet.

  FÖREGÅENDE

NÄSTA


Denna hemsida stöds av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening
Copyright Nicolas von Schmidt-Laussitz