Rättelser kring fotografier i "Svenskarna vid Jandeba: Svenska frivilligkompaniet 1942-1944".

Nedanstående fotografíer är tagna av C. O. Nilsson. C. O. Nilssons arvingar äger rättigheterna till dem.

Sid 27 bron neg.nr 633

Sid 29 2 foton neg.nr 565, 566

Sid 34 linjeväg neg.nr 569

Sid 36 neg.nr 590

Sid 41 neg.nr 557

Sid 43 vä bild skytt liggande över skidor neg.nr 578

Sid 46 nedre vä hörnet Erik Höglund neg.nr 652, nedre hö hörnet ”Stötis” neg.nr 588 (Åke J Ek bidrog m båda bilderna enl förf)

Sid 47 övre vä hörnet neg.nr 660, nedre hö hörnet Karl-Erik Kaliff neg.nr 651 (obs bilden felvänd i boken)

Sid 56 övre hö

Sid 59 neg.nr 685

Sid 72 Kaliff o Ek neg.nr 646 (Frank Grahn bidrog m bilden enl förf)

Sid 83 neg.nr 584

Sid 97 nedre hö hörnet neg.nr 648 (Åke J Ek bidrog m bilden)

Sid 100 neg.nr 641 C.O. Nilsson i mitten bakre raden

Sid 104 neg.nr 599

Sid 110 2 foton neg.nr 689, 688

Sid 113 nedre neg.nr 576 (Åke J Ek bidrog m bilden)

Sid 114 neg.nr 589

Sid 116 vä bild neg.nr 587

Sid 117 2 foton neg.nr 571, 602 (obs felaktig text ryssarna nergjordes av Axén enl. fotografens text)

Sid 118 2 foton neg.nr 605, 608

Sid 119 C.O. Nilsson på bild neg.nr 690

Sid 120 neg.nr.640

Sid 122 båda bilderna neg.nr 675, 676

Sid 126 neg.nr 686

Sid 127 neg.nr 699

Sid 128 neg.nr 647 (Frank Grahn bidrog m bilden)

Sid 130 övre vä hörnet neg.nr 567, övre hö neg.nr 577 (Frank Grahn bidrog m bilden), nedre vä C.O. Nilsson på bild neg.nr 561

Sid 133 övre vä neg.nr 560

Sid 145 neg nr 653


Copyright www.svenskafrivilliga.com och Nicolas von Schmidt-Laussitz