Svenska frivilliga i Finland 1939–1944

BÖCKER     FÖREDRAG     RESOR     PERSONSÖK     OM

Under vinterkriget 1939–1940 anmälde sig över

12 000 svenskar och 700 norrmän frivilligt för att kämpa för Finlands frihet i Svenska frivilligkåren vid Sallafronten i finska Lappland. Under fortsättnigs-kriget tjänstgjorde närmare 1 000 svenskar i Svenska frivilligbataljonen framför Hangö 1941 och strax över 400 i Svenska frivilligkompaniet 1942–1944 på östfronten vid Jandeba och på Karelska näset sommaren 1944. Svenska frivilliga tjänstgjorde även vid olika finska förband under båda krigen.


Detta är deras historia och minnesmärke; deras tempel.

Text SFK och övriga

 

Text SFB 


Text SFKomp och övriga

Böcker


Föredrag


Resor


Personsök


Om