Över 8 000 svenska frivilliga och drygt 700 norrmän tjänstgjorde 1939-1940 i Svenska frivilligkåren vid Märkäjärvi på Salla-fronten.
Läs mer


Fronten närmast Stockholm! Vid belägringen av den sovjetiska fästningen på Hangöudd andra halvåret 1941 deltog omkring 900 svenska frivilliga i Svenska frivilligbataljonen.
Läs mer


De svenska frivilliga i det lilla men tappra Svenska frivilligkompaniet såg fronttjänst både i Fjärrkarelens ödemarker 1942-1944 och i Nordens största fältslag på Karelska näset 1944.
[Avdelningen öppnas sommaren 2007]


Under vinter- och fortsättningskriget stupade 117 svenska frivilliga. Under tjänstgöring i svenska frivilligförband stupade även två norrmän, en dansk och en finländare. Ytterligare flera hundra sårades, somliga med livslång invaliditet som följd.
Läs mer


För att bevara minnet av Svenska frivilligkårens insats i norra Finland har en minnesskidmarsch från Kemijärvi till Salla genomförst vart femte år sedan 1980.
Läs mer


Förlagets utgivning är koncentrerad till litteratur rörande de svenska frivilliga i Finland 1939-1944. Förlaget har publicerat tre titlar och har för närvarande ett antal titlar under produktion.
Läs mer


På diskussionsforumet finns möjlighet att ställa alla möjliga frågor kring de svenska frivilliga i Finland 1939-1944.
Läs mer