In memoriam

"Etthundratjugoen av våra kamrater föll i kampen för ideal, som alltjämt är levande och förpliktigande för oss: Nordens frihet och gemenskapen mellan våra nordiska länder.

De ljöt krigardöden långt borta från sitt eget land, därför att de ansåg, att Sveriges ära krävde en personlig insats för den nordiska samhörigheten liksom i striden för ett fritt och självständigt Finland.

Våra kamrater gav det högsta en människa kan ge: sitt liv. Deras minne - det lever och förpliktigar. Ty gärningar är förmer än ord."

Från Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas TidningA


Afvander, Nils Almar, skogsarbetare
född den 13 augusti 1911 i Gällivare, Norrbottens län, var bosatt i Jokkmokk. Han stupade den 13 april 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästningen skedde den 30 april i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegrav kvarter 40 linje 20 nummer 809 b.

Anderssen, Arvid, asfaltarbetare
född den 26 januari 1912 i S:t Pauls församling, Oslo, var bosatt i Oslo. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästningen skedde den 1 april i Vestre Gravlunds krematorium i Oslo med gravsättning den 9 augusti på Vestre Gravlund. Gravens plats är gravnummer Aa 40-197 festenummer 12352.
Hans namn är upptaget på minnesstenen vid Märkäjärvi.
Han var norsk medborgare.

Andersson, Bernt Einar, diversearbetare
född den 22 maj 1917 i Ed, Värmlands län, var bosatt i Grums. Han stupade den 13 mars vid Märkäjärvi. Jordfästningen skedde den 31 mars i Grums kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter 3 grav nummer 345. Gravvården med Centrala Finlandshjälpens emblem inhugget anger "Finlandsfrivillige Bernt Einar Andersson stupade vid Märkäjärvi för Nordens frihet och Sveriges ära".
Hans namn är upptaget på minnestavlorna i Karlstads domkyrka och vid Kungl Värmlands regemente.

Andersson, Eric Allan, grovarbetare
född den 19 maj 1912 i Katarina församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han minskadades svårt den 4 december 1941 på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästningen skedde den 11 december i Sandudds krematoriekapell. Efter minnesakt i Skogskapellet, Stockholms södra begravningsplats, den 11 januari 1942 gravsattes urnan på Skogskyrkogården. Gravens plats där är kvarter 47 grav nummer E 2874.

Andreasson, Sven Joel Filip, diversearbetare
född den 29 april 1920 i Mjöbäck, Älvsborgs län, var bosatt i Mjöbäck. Han stupade den 22 juni 1944 vid Vierumäki på Karelska näset. Kroppen blev kvar på stridsfältet.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell.B


Bengtsson, Åke Börje Magnus, sergeant (I 3)
född den 27 mars 1918 i Engelbrekts församling, Stockholm, var bosatt i Örebro. Han stupade den 22 augusti 1941 vid Villmastrand på Karelska fronten. Jordfästningen skedde den 1 september i Örebro krematorium. Gravsättning skedde den 7 september i Sandborgs kapell, Stockholms södra begravningsplats och urnan gravsattes på Sandborgs kyrkogård. Gravens plats är kvarter 1 A ordningsnummer 2412, familjegrav (J E Eriksson). Framför gravvården ligger gravplatta med de svenska och finska fanorna jämte texten "Fältväbel Åke Bengtsson Stupad 22.8.1941 vid Villmastrand".

Berggren, Ivar Hildof (Hildoff), snickare
född den 10 augusti 1906 i Örgryte församling, Göteborg, var bosatt i Alingsås. Han blev svårt sjuk den 21 mars 1940 och togs in på Karihaara sjukhus där han avled i lunginflammation den 1 april. Jordfästningen skedde den 14 april i Långereds kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter F grav nummer 1324-1325.

Bergström, Carl Gunnar, trädgårdsarbetare
född den 4 december 1918 i Stöde, Västernorrlands län, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 5 juni i Sandudds kapell. Kistan med hans stoft gravsattes den 5 juli på Stöde kyrkogård på faderns gravplats. När den gamla gravrätten där utgått flyttades gravvården till ny plats bredvid moderns grav, kvarter XII nummer 100.
Hans namn är upptaget på minnestavlan vid Kungl Västernorrlands regemente.

Biörck, Carl Ulf Ture, furir (dåvarande K 2)
född den 22 november 1920 i Sofia församling, Jönköping, var bosatt i Helsingborg. Han sårades svårt den 11 april 1942 vid Jandeba på Svirfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 30 april i Sandudds krematoriekapell. Gravsättning ägde rum den 15 maj på Malmö östra kyrkogård, kvarter 6 nummer 28 i gård Z, familjegrav.

Brandin, Bror Atle, skogsarbetare
född den 2 december 1910 i Ore, Kopparbergs län, var bosatt i Furudal. Han stupade den 13 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 31 mars i Ore kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter Vid kyrkan frav nummer 49. Gravvården som är liggande med Centrala Finlandshjälpens emblem inhugget anger "Stupade för Nordens frihet vid Sallafronten Hembygden reste vården."

Byström, Gustaf Adolf, lantbrukare
född den 26 december 1917 i Långsele, Västernorrlands län, var bosatt i Långsele. Han stupade den 7 augusti 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Kroppen kunde ej tagas om hand.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd samt på minnestavlan i Arnäsholms kapell och vid Kungl Västernorrlands regemente.

Bäck, Thord Anders, volontär (K 3)
född den 29 oktober 1923 i Örebro, var bosatt i Skövde. Han stupade den 22 februari 1944 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 8 mars i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 2 april på Mellösa kyrkogård. Gravens plats är kvarter B nummer 24, familjegrav. På plattan anges "Thord Anders Bäck *29.10.1923 U 22.2.1944 Stupade vid Finska Svirfronten För Nordens Frihet". På gravplattan har även anbringats Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.C


Carlsson, Per-Gustaf, telefonlinjearbetare
född den 11 juni 1915 i Umeå landsförsamling, var bosatt i Morjärv. Han sårades svårt den 2 mars 1940 bakom den sovjetiska frontlinjen vid Märkäjärvi men kunde inte därifrån medföras till egna linjen. Efter fortsättningskrigets slut blev en kropp funnen nedgrävd vid en plats som varit sovjetisk sjukvårdsplats. Kvarlevorna kunde då inte identifieras utan placerades i en tysk massgrav vid Kellosälkä (Salla-området). Då de tyska stupade där skulle föras till Tyskland kunde konstateras att det var Per-Gustaf Carlssons kvarlevor. Jordfästning kunde sedan ske i Morjärvs kyrka den 17 januari 1960 med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är vid kyrkans ingång mot gravkapellet, grav nummer 43 (23/16), familjegrav.
På kyrkogården är rest en minnessten för honom och en annan sockenbo som hade stupat i Tyskland. Minnesstenen anger "Till minne av Per Gustav Carlsson Saknad sen vinterkriget i Finland 1940 … . De gav sina liv för Nordens frihet och Sveriges ära".

Cederborg, Knut Gustaf Ragnar, kontorist
född den 1 oktober 1910 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, var bosatt i Trosa. Han stupade den 13 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 7 april i Trosa kyrka med gravsättning på dess gamla gravplats. Gravens plats är Öster nummer 38. Gravvården anger "Stupad som frivillig i Finland 13.3.1940".
Hans namn är upptaget på minnesstenen vid Märkäjärvi.

Christensen, Abraham Johan, utan yrke efter tidigare mångårig sjukdom
född den 19 december 1891 i Larvik, Vestfoldt fylke, Norge, var bosatt i Larvik. Han stupade den 10 mars vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 1 april i Vestre Gravlunds krematorium i Oslo med senare gravsättning på kyrkogården i Larvik. Gravens plats är grav nummer 224.
Han var norsk medborgare.D


Deas-Ohlsson, Kurt Olof, kontorist
född den 12 september 1920 i Matteus församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Omkring den 20 mars 1940 fick han svår hosta och togs den 26 mars in på Karihaara sjukhus med hög feber. Då febern gick ned skrevs han den 31 mars ut från sjukhuset och sändes direkt hem till Stockholm. Febern steg emellertid åter och han togs in på Garnisonssjukhuset i Stockholm där han den 15 april avled i lunginflammation. Jordfästning skedde den 21 april i Matteus kyrka, Stockholm. Efter eldbegängelse gravsattes urnan den 28 april på Stockholms norra kyrkogård. Gravens plats är kvarter 13 C ordningsnummer 694, familjegrav.

Dyrssen, Magnus Peder Wilhelm, överstelöjtnant (A 1)
född den 18 maj 1894 i Karlskrona, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 1 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästningen skedde den 8 mars i Engelbrektskyrkan, Stockholm, med gravsättning samma dag på dåvarande Stockholms-Näs kyrkogård (numera Kungsängens kyrkogård). Gravens plats är grav nummer 423-426 och 448-451 som tillhör släkten. På gravplatsen för honom anges "Föll 1/3 1940 vid Märkäjärvi för Nordens frihet".
Hans namn är upptaget på minnesstenen vid Märkäjärvi och på minnesstenen i slottskapellet på Karlberg. Även på den plats han föll finns en minnessten.E


Edlund, Carl Rune, journalist, värnpliktig fänrik (dåvarande I 8)
född den 3 december 1918 i Undersåker, Jämtlands län, var bosatt i Umeå. Han stupade den 11 september 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 19 september i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegrav kvarter 40 nummer 518 C.
Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg.

Edström, Karl Rune, sjöman
född den 15 augusti 1921 i Brännkyrka församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 15 september 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 22 september i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegrav kvarter 40 nummer 1081 C.

Ek, Sven Olof (Olle), journalist
född den 14 januari 1919 i Sölvesborg, var bosatt i Sölvesborg. Han stupade den 30 augusti 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 5 september i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 14 september på Sölvesborgs slottskyrkogård. Gravens plats är kvarter A grav nummer 3, familjegrav. På gravvården är Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem anbringat.

Enbom, Carl Gustaf Ingemar, studerande
född den 2 juni 1921 på Seskarö i Nedertorneå församling, Norrbottens län, var bosatt i Töre. Han stupade den 29 november 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 27 december i Töre kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter 04 gravnummer 109.

Engström, Alf Helge Martin, studerande
född den 31 december 1918 i Lerbäck, Örebro län, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 23 oktober 1941 på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 9 november i Skogskapellet, Stockholms södra begravningsplats med gravsättning på dess Skogskyrkogård. Gravens plats är kvarter 45 ordningsnummer 269 gravnummer V 4028, Hacksells familjegrav.

Ericsson, John Hugo Konstantin, furir (dåvarande K 1)
född den 2 november 1918 i Ullared, Hallands län, var bosatt i Stockholm. Han sårades den 11 augusti 1941 på Hangöfronten och vårdades sedan som konvalescent. Under vistelse i Helsingfors skadades han allvarligt den 26 februari 1942 och avled den följande dagen på Invalidsjukhuset. (Den svenska dödsuppgiften 26 februari är sålunda inte korrekt). Jordfästning skedde den 20 mars i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 17 maj på kyrkogården i Nor. Gravens plats är grav nummer 319, föräldrarnas grav. På gravvården för honom anges "För Nordens frihet" och Förbundet Svenska Finlandsfrivillgas minnesemblem är fäst på vården.
Hans namn är upptaget på minnestavlorna i Karlstads domkyrka och vid Kungl Värmlands regemente.

Ericsson, Sven Eric, sjöman
född den 7 januari 1922 i Åby, Kalmar län, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 1 augusti 1944 vid Suokas på Karelska näset och avled av skadan den 11 september. Jordfästning skedde den 21 september i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Helsingfors norra begravningsplats, Malms kyrkogård. Gravplats är hjältegrav kvarter 71 nummer 218 B.

Eriksson, Erik Vilhelm, bilmontör
född den 9 februari 1901 i Kungsholms församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han omkom i samband med granatolycka den 20 maj 1942 vid Karhumäki på Masselkä-näset i norra Östkarelen. Jordfästning skedde den 6 juni i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 20 juni på Stockholms södra begravningsplats, Skogskyrkogården. Gravens plats är kvarter 47 grav nummer E 3061. På graven har rests ett minneskors med Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas emblem.

Eriksson, Filip Eskil Wolger, djurskötare
född den 27 juli 1905 i Alnö, Västernorrlands län, var bosatt i Tidaholm. Han stupade den 13 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 7 april i Alnö kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är Litt N rad 3 grav nummer 150. På gravvården anges "Stupad i Finland 13-3 1940 För Nordens frihet och Sveriges ära Vapenbröder reste vården".
Hans namn är upptaget på minnesstenen vid Märkäjärvi och på minnestavlan vid Kungl Västernorrlands regemente.F


Fock, Nils Gösta Jurgensson, godsägare (kapten P 2 reserv)
född den 19 november 1907 i Helsingborgs landsförsamling, var bosatt i Mörarp. Han stupade den 25 juni 1944 vid Tienhaara på Karelska näset. Jordfästning skedde den 10 juli i kapellet på nya kyrkogården i Helsingborg för familjegravar - Donationskyrkogården - med gravsättning på denna. Gravens plats är kvarter XXIV nummer 64, familjegrav. På gravvården anges "Stupad i Finland".
Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg.

Fure, Björn Otto Albert, löjtnant (I 4)
född den 11 oktober 1916 i Hamrånge, Gävleborgs län, var bosatt i Linköping. Han stupade den 12 juni 1942 vid Shemenski på Svirfronten. Jordfästning skedde den 7 december i Linköpings domkyrka och urnan placerades samma dag på Kungl Livgrenadjärregementets gravplats på Linköpings gamla griftegård. Senare flyttades urnan till Stockholms södra begravningsplats, Skogskyrkogården. Gravens plats är kvarter 22 grav nummer 1207, familjegrav.
Hans namn är upptaget på minnestavlorna i slottskapellet på Karlberg och vid Kungl Livgrenadjärregementet.G


Gustafsson, Folke Gustaf Lennart, vicekorpral (I 15)
född den 27 december 1920 i Snöstorp, Hallands län, var bosatt i Borås. Han sårades svårt den 29 november 1942 vid Jandeba på Svirfrpnten och avled följande dagen. Jordfästning skedde den 14 december i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 9 januari 1943 på Ysby kyrkogård. Gravens plats är nummer 2 grav nummer 244. På gravvården anges "Fallen vid Svir".
Hans namn är upptaget på minnestavlan vid Kungl Hallands regemente.

Gustafsson, Gustaf Wilhelm, textilarbetare
född den 10 juni 1910 i Flo, Skaraborgs län, var bosatt i Sjuntorp. Han stupade den 13 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 31 mars i Fors kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är GK-31. På gravvården anges "Död vid Salla i Finland den 13.3.1940 Stupad i kampen för Finlands och Nordens frihet".H


Hallberg-Cuula, Gustaf (Gösta) Eugén, free-lance (finsk reservlöjtnant)
född den 4 november 1912 i Finska församlingen, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han minskadades svårt den 14 april 1942 vid Jandeba på Svirfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 9 maj i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm, med gravsättning samma dag på Stockholms norra kyrkogård. Gravens plats är kvarter 14 grav nummer 20736, familjegrav. På gravvården anges "Fjärran i öster fallen för Sverige".
I Huittinen (Lauttakylä) - släkten Cuulas hembygd i Finland - är på kyrkogårdens hjältegravplats rest en minnessten som anger "Luutn. Gustav E. Hallberg-Cuula * 4.11.1912 U 14.4.1942".
Han var finsk medborgare.

Hansson, Nils Gunnar, furir (dåvarande I 7)
född den 18 mars 1920 i Lövestad, Malmöhus län, var bosatt i Ystad. Han stupade den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 5 juni i Sandudds kapell. Gravsättning ägde rum den 26 juni på Lövestads nya kyrkogård. Gravens plats är kvarter M nummer 30-33, familjegrav. På gravvården anges "Fallen i striderna vid Syväri för Finlands frihet och Sveriges ära".

Haraldsson, Sten Eke, vicekorpral och flygmekaniker (dåvarande F 8)
född den 7 mars 1919 i Munsö, Uppland, Stockholms län, var bosatt i Järfälla. Han omkom den 4 september 1942 då det plan han tjänstgjorde vid flygspaning störtade utanför Järvsö på Åland. Platsen var i Ålands hav en halv kilometer väster om Nyhems fyr.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell.

Hellbom, Per Adolf Björn, lantbrukare
född den 6 augusti 1908 i Ljusdal, Gävleborgs län, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 31 augusti 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 5 september i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 16 september på östra kyrkogården i Jönköping. Gravens plats är kvarter 25 nummer 319-320 (tidigare Litt C avdelning 6 nummer 12), familjegrav. På gravvården är anbringat Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.

Helliker, Gerdt Andy, kontorist, värnpliktig fänrik (I 2)
född den 10 september 1916 i Bremen, Väst-Tyskland, var bosatt i Karlstad. Han sårades svårt den 6 november 1941 på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 14 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 7 januari 1942 på Hauptfriedhof Ohlsdorf i Hamburg. Gravens plats är Grablage X 19/16-17 (100 meter nordväst om kapellet II), familjegrav.
Hans namn är upptaget på minnestavlorna i Karlstads domkyrka och i slottskapellet på Karlberg samt vid Kungl Värmlands regemente.

Hildinger, Sten Åke, maskinbyggnadsingenjör (flygingenjörsaspirant dåvarande F 8)
född den 6 juni 1914 i Hammarö, Värmlands län, var bosatt i Stockholm. Han störtade den 10 mars 1940 öster om Kemi under provflygning med ett nytt flygplan och avled därvid. Jordfästning skedde den 19 mars i Stockholms norra krematorium och urnan placerades i columbariet, nischen nummer 452. Där anges hans namn på en platta för familjen.
Hans namn är upptaget på tavlan i Flygvapnets Minneshall.

Hjukström, Evald Ossian, grovarbetare
född den 22 juni 1909 i Sorsele, Västerbottens län, var bosatt i Gargnäs, Sorsele. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 14 april i Gargnäs kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 99, familjegrav. På gravvården anges för honom "Stupade i Finland den 2/3 1940".
Hans namn är upptaget på minnestavlan vid Kungl Västerbottens regemente.

Holmström, Leo
Holmström ses av vissa som en desertör, medan andra har en annan syn på det hela. Enligt uppgift ska Holmström ha avlidit i ett ryskt fångläger. Vilket fallet än är, kvarstår faktumet att Holmström är försvunnen, högst troligt avliden, som en konsekvens av sitt frivilliga engagemang i Finland. Det är min bestämda personliga uppfattning att även minnet av Holmström ska hedras på denna sida. Mer information kommer.

Hultén, Nils Harald, grovarbetare
född den 18 februari 1918 i Kastberga, Västra Sallerup, Malmöhus län, var bosatt i Harlösa. Han stupade den 22 juni 1944 vid Kaplainmäki på Karelska näset. Jordfästning skedde den 14 juli i Malms kapell på Helsingfors norra begravningsplats med gravsättning på Malms kyrkogård. Gravens plats är hjältegrav kvarter 71 linje 15 nummer 291.

Hultquist, Gustaf Lennart, eldare
född den 5 oktober 1920 i Vetlanda, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 22 juni 1944 vid Kaplainmäki på Karelska näset. Kroppen kunde ej tagas om hand.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell.

Hörnfeldt, Nils Johan, chaufför
född den 2 februari 1916 i Arnäs, Västernorrlands län, var bosatt i Örnsköldsvik. I depåsjukhusets vaktlokal fick han den 14 mars 1940 ett vådaskott i bröstet och avled samma dag. Jordfästning skedde den 29 mars i Arnäs kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter A grav nummer 80, familjegrav.

Hörnqvist, Gunar Ingemar, furir (I 20)
född den 11 mars 1915 i Bjurholm, Västerbottens län, var bosatt i Umeå. Han stupade den 2 mars vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 5 maj i Bjurholms kyrka med gravsättning på dess södra kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 139, tidigare familjegrav. På gravvården anges "Stupad i Finska Vinterkriget d. 2.3.1940 som frivillig för Finlands sak Församlingen och Kamratf. I 20 reste vården 1945".
Hans namn är upptagen på minnestavlan vid Kungl Västerbottens regemente.

Höög, Erik Elfving Konrad, diversearbetare
född den 27 oktober 1912 i Kullerstad, Östergötlands län, var bosatt i Österåker, Södermanland. Han stupade den 3 juni 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 13 juni i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 5 juli på Kullerstads nya kyrkogård. Gravens plats är kvarter 2 (tidigare B) nummer 166-167, familjegrav. På gravvården anges "Sonen Erik *27/10 1912 U 3/6 1942 vid Syväri för Finlands frihet och Sveriges ära".
Hans namn är upptaget på minnestavlan vid Kungl Livgrenadjärregementet.J


Jacobsson, Karl Erik, snickare
född den 17 december 1916 i Stora Malm, Södermanlands län, var bosatt i Örebro. Han sårades svårt den 19 november 1941 på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 27 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 11 januari 1942 på Örebro norra kyrkogård. Gravens plats är fält H linje VI grav nummer 17. På gravvården är anbringat Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesembelm.

Jacobsson, Erik Folke, grovarbetare
född den 23 september 1913 i Vittinge, Uppland, Västmanlands län, var bosatt i Leksand. Han sårades svårt den 18 juni 1942 vid Jandeba på Svirfronten och avled den följande dagen. Jordfästning skedde den 29 juni i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 19 juli på Leksands kyrkogård. Gravens plats är kvarter B 4 allmänna varvet men är graven nu förgången. Minneskors med Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem är rest på hans faders gravplats, kvarter A 5 allmänna varvet grav nummer 8 varv 4. [Detta stämmer dock inte. Jacobsson, Erik Folke ligger begravd i kvarter B2A varv 1 nummer 24. Källa: Lars Storén, Leksand]

Jansson, Bror Sixten Valdemar, distriktschef
född den 29 mars 1908 i Östersund, var bosatt i Helsingborg. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 24 augusti i kapellet på Helsingborgs nya kyrkogård med gravsättning på den kyrkogård. Gravens plats är kvarter II grav nummer 1209. På gravvården anges "Stupad som frivillig vid Märkäjärvi i Finland den 2.3.1940" och på vården är anbringat Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.

Johansson, Ebbe Alvin, trädgårdsarbetare
född den 16 oktober 1916 i Vapnö, Hallands län, var bosatt i Halmstad. Han stupade den 17 oktober 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 29 oktober i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den3 november på Halmstads västra begravningsplats. Gravens plats är kvarter 4 grav nummer 1435 A-B, familjegrav. På gravvården är för honom anbringat Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.
Hans namn är upptaget på minnestavlan vid Kungl Hallands regemente.

Johansson, Erik Harald, kalkarbetare
född den 16 november 1914 i Frändefors, Dalsland, Älvsborgs län, var bosatt i Valtorp (ingår nu i Stenstorp). Han stupade den 13 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 7 april i Färgelanda kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter 12 gravplats 122. På gravvården anges "Stupade vid Märkäjärvi i kampen för Finlands frihet den 13 mars 1940".

Johansson, Henry Mauritz Edvard, sjöman
född den 27 september 1916 i Engelbrekts församling, Stockholm, var bosatt i Uppsala. Han stupade den 11 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 30 maj i Sandudds kapell. Kistan gravsattes den 28 juni på Ringarums kyrkogård. Gravens plats är nordvästra kvarteret nummer 51, familjegrav. På gravvården anges "Stupad för Finland som frivillig".

Johansson, Johan Gunvald, jordbruksarbetare
född den 17 mars 1919 i Östmark, Värmlands län, var bosatt i Skåre, Grava i Värmland. Han sårades svårt den 26 mars 1944 vid Jandeba på Svirfronten och avled den följande dagen. (Den svenska dödsuppgiften 26 mars är sålunda inte korrekt). Jordfästning skedde den 8 april i Malms kapell på Helsingfors norra begravningsplats med gravsättning på Malms kyrkogård. Gravens plats är hjältegrav kvarter 71 nummer 178 A.
Hans namn är upptaget på minnestavlorna i Karlstads domkyrka och vid Kungl Värmlands regemente.

Johansson, Johan Linus Viktorius, gruvarbetare
född den 28 februari 1917 i Krama inom Arjeplog, Norrbottens län, var bosatt i Arjeplog. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi men hans kropp kunde inte direkt tagas om hand. Jordfästning skedde den 25 augusti i Arjeplogs kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 265, familjegrav.

Johansson, Karl Jonas Adolf, skogsarbetare
född den 14 juli 1912 i Fresta, Stockholms län, var bosatt i Muskö. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 7 april i Muskö kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter A grav nummer 12. Gravvården med Centrala Finlandshjälpens emblem inhugget anger "Stupade i Finland för Sveriges ära och Nordens frihet".

Jonsson, Anders, byggnadsingenjör
född den 4 september 1917 i Matteus församling, Norrköping, var bosatt i Norrköping. Han stupade den 12 mars 1940 mellan Kemijärvi och Joutsijärvi. Jordfästning skedde den 30 mars i Norrköpings krematorium. Urnan gravsattes den 1 april på Matteus kyrkogård i Norrköping. Gravens plats är kvarter 11 nummer 310-312 och 363-365, familjegrav. På den liggande gravvården anges "Stupad i Finland i kamp för Norden den12/3 1940 Till hans minne lade vapenbröder stenen".
Hans namn är upptaget på minnesstenen öster om Kemijärvi.K


Karlsson (Carlsson), Göte Reinhold, sjöman
född den 26 januari 1913 i Varberg, var bosatt i Kalmar. Han stupade den 5 september 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 11 september i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 28 september på Kalmar norra kyrkogård. Gravens plats är kvarter 6 nummer U 178. På gravvården anges "Göte Carlsson f 26/1 1913 Stupad vid Hangö 5/9 1941".

Karlsson, Sven Magnus, taxichaufför
född den 20 april 1915 i Skeda, Östergötlands län, var bosatt i Skeda. Han sårades svårt den 31 oktober 1941 på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 7 december i Skeda kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter A nummer 31, familjegrav. På gravvården anges (under årsuppgifterna 1915-1941) "Frivilligt han offrade sig för Nordens frihet Stupad på Hangöfronten 31/10".

Kolthoff, Nils August, studerande
född den 30 januari 1917 i Sunnemo, Värmlands län, var bosatt i Sunnemo. Han sårades svårt den 5 september 1941 på Hangöfronten och avled den 17 september. Jordfästning skedde den 1 oktober i Sunnemo kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens palts är kvarter 1 A nummer 77. Gravvården med Centrala Finlandshjälpens emblem inhugget anger "Stupade vid Hangö den 17-9 1941 Värmlands rusthåll reste stenen".
Hans namn är upptaget på minnestavlorna i Karlstads domkyrka och vid Kungl Värmlands regemente.L


Lagerfelt, Gustaf Otto Fredrik, friherre, fänrik (I 1)
född den 6 juni 1920 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 26 mars 1942 vid Jandeba på Svirfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 13 april i Hedivg Eleonora kyrka i Stockholm med gravsättning den följande dagen på Vikingstads kyrkogård. Gravens plats är nummer 370, familjegrav. På gravplatta anges "Stupad vid Svir 26/3 1942".
Hans namn är upptaget på minnestavlorna i slottskapellet på Karlberg och vid Kungl Svea Livgarde.

Larsson, Harald Vilhelm, handelsbiträde
född den 15 december 1917 i Tierp, Uppsala län, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 10 augusti 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 17 augusti i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 24 augusti på Tierps kyrkogård. Gravens plats är H 44 (angavs före 1969 H 108-109), familjegrav med vård utan personuppgifter. På mindre lutande sten anges "Son Harald * 15/12 1917 Stupad på Hangö front den 10/8 1941 för Finlands frihet och Sveriges ära" och Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem är anbringat på stenen. Stenen flyttades 1987 till nordöstra hörnet av kyrkogårdens gamla del som kulturminnesmärke.

Larsson, Sven Mika (Mikael), lantbrukare
född den 16 augusti 1905 i Söne, Skaraborgs län, var bosatt i Söne. Han sårades svårt den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten och avled följande dag. Jordfästning skedde den 5 juni i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegrav kvarter 40 linje 22 nummer 983 C.
På Söne kyrkogård är rest en minnessten som anger "Stupade å Finska Svirfronten i kamp för Nordens frihet den 26/6 1942 Stoftet vilar i Finlands jord Minnet lever bland fränder och vänner i hembygden".

Leijon, Gunnar Georg, korpral (I 3)
född den 25 april 1920 i Munka Ljungby, Kristianstads län, var bosatt i Örebro. Han stupade den 10 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Kroppen kunde ej tagas om hand.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell.

Leväniemi, Elias Gustaf, trädgårdselev
född den 30 januari 1920 i Engelbrekts församling, Stockholm, var bosatt i Källa. Han stupade den 16 november 1943 vid Jandeba på Svirfronten. (Den svenska dödsuppgiften 15 november är sålunda inte korrekt). Jordfästning skedde den 27 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 19 december på Källa kyrkogård. Gravens plats är kvarter D nummer 189. På gravvården anges "Föll i kamp för Finland" och Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem är anbringat på vården.

Liholm, Herman Peter Richard Michael, volontär (I 4)
född den 16 november 1920 i München, Väst-Tyskland, var bosatt i Linköping. Han stupade den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 5 juni i Sandudds kapell. Kistan gravsattes den 21 juni på Stockholms norra kyrkogård. Gravplats är kvarter 10 D ordningsnummer 13 grav nummer 5822, familjegrav. På gravvården angavs för honom ursprungligen att han stupat som frivillig i Finland men den texten togs bort 1945.
Hans namn är upptaget på minnestavlan vid Kungl Livgrenadjärregementet.

Lindberg, Per Arthur, löjtnant (I 11)
född den 30 juli 1909 i S:t Johannes församling, Malmö, var bosatt i Växjö. Han sårades svårt den 31 oktober 1941 söder Seesjärvi på Maaselkä-näset i norra Östkarelen. Efter sjukhusvård i Helsingfors fick han som konvalescent åka till Sverige för fortsatt vård. Han lades in på Visby lasarett där han avled den 27 januari 1942. Jordfästning skedde den 1 februari i Visby domkyrka med gravsättning på Visby östra begravningsplats. Gravens plats är kvarter 5 grav nummer 12 C, Ihres familjegrav. Gravvården med finska frihetskorsets emblem inhugget anger "Stupad för Finlands frihet".
Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg.

Lindberg, Sven Gösta Olaus, servitör
född den 10 december 1906 i Oscars församling, Stockholm, var bosatt i Karlstad. Han stupade den 13 oktober 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 24 oktober i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegrav kvarter 40 nummer 1097.

Lindegren, Anders Hugo, typgraf
född den 13 maj 1916 i Kalmar, var bosatt i Strängnäs. Han stupade den 13 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 30 mars i Kalmar domkyrka med gravsättning på Kalmar norra kyrkogård. Gravens plats är nummer 239 A, familjegrav. På gravvården anges "Stupad i Finland 13 mars 1940 För Sveriges ära och Nordens frihet Kamrater och vänner reste stenen".

Linderberg, Per-Sigurd, studerande
född den 16 juni 1920 i Maria Magdalena församling, Stockholm, var bosatt i Styrestad (nu församlingen Styrstad i Norrköping). Han sårades svårt den 12 november 1941 på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 29 december i Ignaberga kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter B gravplats 38 grav nummer 100. På gravvården anges "Stupad vid Hangö".

Lindqvist, Lars Erik, hissmontör
född den 25 april 1918 i Kangasniemi, S:t Michels län, Finland, var bosatt i Helsingfors. Han stupade den 3 augusti 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 7 augusti i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes på Sandudds kyrkogård, hjältegrav kvarter 40 linje 22 nummer 419 C.

Lindstedt, Arthur Henry Mauritz, kontorist
född den 29 september 1909 i Gustaf Adolfs församling, Sundsvall, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 9 november 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 22 november i Sandudds krematoriekapell. (Den svenska jordfästningsuppgiften 25 november är sålunda inte korrekt). Urnan gravsattes den 7 december på södra kyrkogården i Sköns församling (numera Sundsvall), Byns gamla kyrkogård som numera kallas Byadalens kyrkogård. Gravens plats är kvarter 4 grav nummer 89, familjegrav. Gravvården med Centrala Finlandshjälpens emblem inhugget anger "Stupad i Finland".
Hans namn är upptaget på minnestavlan vid Kungl Västernorrlands regemente.

Lund, Gustaf Oscar, radiotelegrafist
född den 24 mars 1899 i Gävle stadsförsamling (numera Helga Trefaldighets församling), var bosatt i Gävle. Kort tid efter återkomsten från Finland blev han svårt sjuk och togs den 28 april 1940 in på Gävle sjukhus där han avled den 2 maj. Frivilligavtalet hade formellt upphävts vid utgången av april månad men sjukdomen började innan dess. Jordfästning skedde den 8 maj i Ennerska gravkoret på Gävle gamla kyrkogård där även gravsättning ägde rum. Gravens plats var serie 8 nummer 50-51 men blev förgången i februari 1980.

Lundin, Per Sixten, officerskadett (Ing 3)
född den 4 oktober 1918 i Haverö, Västernorrlands län, var bosatt i Ås, Jämtland. Han skadades svårt den 4 december 1941 vid minröjning på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 11 december i Sandudds krematoriekapell. Efter bisättningsakt den 4 januari 1942 i Ås kyrka gravsattes urnan på dess kyrkogård. Gravens plats är grav nummer E 58, famiojegrav. På gravvården anges "Stupad på Hangöfronten och även för Nordens frihet".
Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg.

Löwstedt, Åke Hjalmar, mekaniker
född den 7 januari 1916 i Glemmingebro, Kristianstads län, var bosatt i Säve. Han stupade den 11 augusti 1941 på Hangöfronten. Kroppen kunde ej tagas om hand.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell. På Bjärnums kyrkogård, Löwstedts familjegrav, anges på gravvården för Åke "1916 - 1941" och där har anbringats Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.M


Madsen, Arne Leonhardt (Leonard), snickare
född den 12 oktober 1912 i Sanct Hans Landssogn (numera Fredens sogn) i Odense, Danmark, var bosatt i Helsingfors. Han sårades svårt den 18 april 1942 vid Jandeba på Svirfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 29 maj i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 13 juni på Fredens Kirkegaard i Odense. Gravens plats är kvarter Litt A nummer 239, familjegrav.
Han var dansk medborgare.

Malmroth, Sten, rederitjänsteman
född den 1 mars 1916 i Lars-Petri församling, Helsingfors, var bosatt i Helsingfors. Han stupade den 19 mars vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 1 april i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 18 april på Mjölby kyrkogård. Gravens plats är kvarter A grav nummer 6, familjegrav. På gravvården anges för Sten "19/3 1943 Stupad vid Svir".

Malmström, Evald Petrus, filosofie licentiat och lärare
född den 29 juni 1906 i Motala, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 22 november 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 27 november i Sandudds krematoriekapell. Gravsättningsakt skedde den 2 december i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm, varefter urnan gravsattes på Stockholms norra kyrkogård. Gravens plats är kvarter 7 A ordningsnummer 38, familjegrav nummer 303.

Morsing, Harry Valfried, skogsarbetare
född den 12 oktober 1910 i Karbenning, Västmanlands län, var bosatt i By kyrkby, Dalarna. Han stupade den 1 augusti 1944 vid Suokas på Karelska näset. Jordfästning skedde den 14 augusti i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 17 september på Björksta kyrkogård. Gravens plats är kvarter E nummer 77 A, hjältegrav. Gravvården anger ""ör Nordens frihet och Sveriges ära stupade korpralen Harry Morsing den 1 aug. 1944 34-årig på Karelska näset. Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga reste vården".

Månsson, Gösta Georg, kommunalarbetare
född den 13 september 1897 i Södertälje, var bosatt i Stockholm. Han sårades den 8 mars 1940 vid Märkäjärvi och avled av skadan den 31 mars. Jordfästning skedde den 14 april i Sandborgskrematoriet, Stockholm, och gravsättning ägde sedan rum på Skogskyrkogården. Gravens plats är kvarter 45 grav nummer E 2194. På gravvården är anbringat Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.

Möller, Carl Gösta Gunnar, korrespondent
född den 9 mars 1900 i Kungsholms församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 11 november 1941 på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 22 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegravarna, men flyttades 1957 till Bromma kyrkogård, Stockholm. Gravens plats är kvarter III nummer 529, familjegrav nummer 2774.

Möllersvärd, Carl-Johan, journalist
född den 19 april 1902 i Domkyrkoförsamlingen, Uppsala, var bosatt i Uppsala. Han stupade den 15 oktober 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 27 oktober i Trefaldighetskyrkan, Uppsala, med gravsättning samma dag på Uppsala gamla kyrkogård. Gravens plats är kvarter B avdelning 1 nummer 442-442 B, familjegrav. På gravvården anges "Stupad för Finland" och Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem har anbringats på vården.N


Neppelberg, Sten Johan Birger, filosofie studerande
född den 5 september 1914 i Aspö, Södermanlands län, var bosatt i Svinnegarn. Han stupade den 21 oktober 1941 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 22 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 7 december på Svinnegarns kyrkogård. Gravens plats är nummer 153 00 (tidigare nummer 8). På gravvården anges "För Finlands frihet".

Nilsson, Eric Gustav Valdemar, furir (I 11)
född den 8 maj 1921 i Urås, Kronobergs län, var bosatt i Växjö. Han stupade den 11 maj 1944 på Svirfronten. Jordfästningen skedde den 28 maj i Tegnérkapellet, Växjö, med gravsättning samma dag på Tegnérkyrkogården. Gravens plats är kvarter J gravnummer 50. På gravvården anges "För Nordens frihet och Sveriges ära stupade Erik Nilsson den 11 maj 1944 23-årig vid Svirfronten och hans broder fänriken Lennart Nilsson den 1 juli 1944 25-årig vid Karelska fronten där han blev kvar på slagfältet. Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga reste vården".

Nilsson, Karl Erik Valter, metallarbetare
född den 28 januari 1918 i Kävlinge, Malmöhus län, var bosatt i Kristianstad. Han sårades svårt den 24 oktober 1941 på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 3 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegrav kvarter 40 nummer 1024 C.

Nilsson, Lennart Nils Reinhold, sergeant (I 11)
född den 18 september 1919 i Uråsa, Kronobergs län, var bosatt i Växjö. Han blev finsk fänrik och stupade den 1 juli 1944 vid Suurmäki på Aunus-näset. Kroppen blev kvar på slagfältet.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell. Han anges även på gravvården för brodern Eric Gustav Valdemar på Tegnérkyrkogården i Växjö (se ovan).

Nilsson, Nils Sigurd, assistent
född den 7 augusti 1917 i Halmstad, var bosatt i Malmö. Han stupade den 10 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Kroppen kunde ej tagas om hand.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell.

Nilsson, Yngve Eugén, byggnadsarbetare
född den 7 november 1903 i Oskarshamn, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 22 juni 1944 vid Vierumäki på Karelska näset och avled den 24 juni. Jordfästning skedde den 14 juli i Malms kapell på Helsingfors norra begravningsplats med gravsättning på Malms kyrkogård. Gravplatsen är hjältegrav, kvarter 71 linje 15 nummer 292 B.

Nordström, Eric, furir (A 1)
född den 16 oktober 1917 i Brännkyrka församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 19 april 1943 norr om staden Poventsa på Maaselkä-näset i norra Östkarelen och avled den följande dagen. Jordfästning skedde den 3 maj i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 16 maj på Skogskyrkogården, Stockholm. Gravplats är kvarter 12 ordningsnummer 1421 grav nummer V 4332, familjegrav. På gravplattan anges "Svenske frivillige översergeanten i finska armén Eric Nordström född 16-10 1917 stupad 20-4 1943 för Nordens frihet och Sveriges ära".O


Olsson, Nils Ragnar, järnarbetare
född den 11 oktober 1916 i Brunnby, Malmöhus län, var bosatt i Billeberga. Han stupade den 1 augusti 1944 vid Suokas på Karelska näset. Kroppen blev kvar på stridsfältet.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell.P


Palm, Knut Algot, byggnadsarbetare
född den 13 maj 1918 i Caroli församling, Borås, var bosatt i Sjömarken. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 7 april i Sandhults kyrka med gravsättning på den nya kyrkogården. Gravens plats är kvarter B grav nummer 27. På gravvården anges "Föll på Finlands jord i kamp för Nordens frihet Ära Skyldighet Vilja".

Persson, Helmer Ove Albin, lantbruksbiträde
född den 4 mars 1915 i Löderup, Kristianstads län, var bosatt i Löderup. Han skadades svårt den 23 februari 1940 vid stridsutbildning söder om Kemijärvi och avled den följande dagen. Jordfästning skedde den 7 mars i Löderups kyrka med gravsättning på dess gamla kyrkogård. Gravens plats är V 44.45.46, familjegrav.

Persson, Nils Elvin, trädgårdsarbetare
född den 28 december 1918 i Landskrona, var bosatt i Drottningholm. Han stupade den 25 juni 1944 vid Tali på Karelska näset. Kroppen blev kvar på stridsfältet.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell.R


Raab, Georg Gustaf Harry, friherre, sekreterare
född den 3 januari 1905 i Kungsholms församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 4 november 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 29 november i Stockholms norra krematoriekapell. Urnan gravsattes den 2 december på Stockholms norra kyrkogård. Gravens plats är kvarter 20 B grav nummer A 2415. På gravvården är anbringat Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.

Rehn, Sven-Erik, kontorist
född den 13 februari 1917 i Lilla Malma, Södermanlands län, var bosatt i Malmköping. Han stupade den 22 juni 1944 vid Vierumäki på Karelska näset. Jordfästning skedde den 12 juli i Luumäki och stoftet lades i fältgrav där. Senare kunde det förflyttas till Helsingfors och eldbegängelse ägde rum i Sandudds krematorium den 29 augusti. Den 24 september blev urnan gravsatt på Dunkers kyrkogård. Gravens plats är kvarter C grav nummer 4, familjegrav. Gravvården med Tre Kronor inhugget anger "Sven-Erik Stupad i Finland * 13/2 1917 Stupad 22/6 1944 Vänner reste vården" och Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem är anbringat på vården.

Roth, Carl Willy, kontorist
född den 23 november 1908 i Landskrona, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 12 mars 1940 mellan Kemijärvi och Joutsijärvi. Jordfästning skedde den 16 april i Gustav Vasa kyrka, Stockholm, med gravsättning på Stockholms norra kyrkogård.
Hans namn är upptaget på minnesstenen öster om Kemijärvi.

Ryde, Hans, korpral (dåvarande I 10)
född den 4 augusti 1922 i Skara, var bosatt i Strängnäs. Han stupade den 28 juni 1944 vid Tali på Karelska näset. Kroppen blev kvar på stridsfältet.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell.S


Sandberg, August Elias, korpral (KA 1)
född den 2 mars 1921 i Sättersta, Södermanlands län, var bosatt i Vaxholm. Han sårades svårt den 14 oktober 1941 på Hangöfronten och avled den följande dagen. Jordfästning skedde den 24 oktober i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 9 november på Vårdinge gamla kyrkogård. Gravens plats är kvarter 3 gravplats nummer 201. På vården är Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem anbringat.

Sandberg, Oskar-Fredrik, kontorist
född den 29 november 1913 i Umeå stadsförsamling, var bosatt i Dikanäs. Han sårades svårt den 13 september 1943 vid Jandeba på Svirfronten och vårdades först i Helsingfors och sedan i Stockholm. Där avled han efter ett års behandling den 12 september 1944 på Beredskapssjukhuset (Engelbrekts församling). Jordfästning skedde den 17 september i Umeå kyrka med gravsättning på stadsförsamlingens gamla/västra kyrkogård. Gravens plats är kvarter I grav nummer 46, familjegrav.

Sjödin, Sven Adolf (Sven Skedom), journalist och reklamtecknare
född den 29 november 1913 i Umeå, var bosatt i Multrå (ingår nu i Sollefteå). Han skadades svårt den 23 februari 1940 vid stridsutbildning söder om Kemijärvi och avled den följande dagen. Jordfästning skedde den 10 mars i Multrå kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter D grav nummer 9-10 C, familjegrav. På gravvården anges "…d. I Finland 24/2 1940 Ära Skyldighet Vilja" och Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem har anbringats på vården.

Sjögren, Axel Sixten Johan Edvard, sjöman
född den 20 april 1919 i Gudmundtorp, Malmöhus län, var bosatt i Malmö. Han sårades den 20 mars 1943 vid Jandeba på Svirfronten. Efter sjukhusvård i Helsingfors fick han som konvalescent åka till Sverige för fortsatt vård men avled på Lunds lasarett den 4 februari 1944. Jordfästning skedde den 13 februari i kapellet på Malmö östra kyrkogård med gravsättning samma dag på den kyrkogården. Gravens plats blev kvarter 10-C nummer 182 men i samband med kyrkogårdens omändring till urngravplats upphörde hans gravplats 1971.

Sjöholm, Ernst Inge, köpman
född den 6 februari 1913 i S:t Petri församling, Malmö, var bosatt i Malmö. Han skadades svårt den 20 oktober vid bilolycka på Hangöfronten och avled samma dag. Jordfästning skedde den 29 oktober i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 24 november på Lomma kapellkyrkogård. Gravens plats är KE 127-132 (tidigare gravnummer 452), familjegrav.

Sjöquist, Johan Magnus, officerskadett (dåvarande F 8)
född den 14 mars 1918 i Karlshamn, var bosatt i Stockholm. Under flyganfall den 23 januari 1940 mot de sovjetiska enheterna vid Märkäjärvi sårades han och planet störtade varvid han omkom. Jordfästning skedde den 4 juni i krematoriet på Stockholms norra begravningsplats där urnan gravsattes den 12 juni. Urnan flyttades i december samma år till nuvarande platsen på norra kyrkogården. Platsen är kvarter 10 B ordningsnummer 178 grav nummer 6237. På gravvården anges "Stupad i Finland för Sveriges ära och Nordens frihet".
Hans namn är upptaget på tavlan i Flygvapnets Minneshall.

Ström, Per Aron Sigvard, egendomsmäklare
född den 25 februari 1914 i Bällefors, Skaraborgs län, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 29 november 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 20 december i gravkapellet Enköpings nya kyrkogård, numera S:t Olofs kyrkogård, med gravsättning på den kyrkogården. Gravens plats är gravplats 055 02 (tidigare kvarter 2 nummer 55), familjegrav.

Stålhammar, Rune Teodor, furir (dåvarande I 10)
född den 14 januari 1920 i Västerås, var bosatt i Strängnäs. Han stupade den 10 oktober 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 24 oktober i Sandudds krematoriekapell. Gravsättning ägde rum den 14 november i Strängnäs gravkapell varefter urnan gravsattes på Strängnäs kyrkogård. Gravens plats är västra griftegården grav nummer 716, familjegrav.

Sundh, Knut Helge, chaufför
född den 11 mars 19808 i Maria Magdalena församling, Stockholm, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 5 juni i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 21 juni på Stockholms södra begravningsplats, Skogskyrkogården. Gravens plats är kvarter 47 grav nummer E 3060. Minneskors är rest och på detta har anbringats Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.

Svensson, Knut Evert, jordbruksarbetare
född den 15 juni 1914 i Örby, Älvsborgs län, var bosatt i Kinna. I vakt- och arrestlokalen för luftvärnsbatteriet i Åbo avlossades den 29 februari 1940 pistolskott som träffade honom i bröstet och huvudet. Han avled så gott som omedelbart. Jordfästning skedde den 6 april i gravkapellet på Örby kyrkogård med gravsättning på denna. Gravens plats är kvarter 4 rad 4 gravplats nummer 10, familjegrav.

Svensson, Olle Karl August, handelsbiträde
född den 14 september 1915 i Eksjö, var bosatt i Eksjö. Han stupade den 13 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 30 mars i Eksjö kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter D nummer 155. På gravvården anges "Sergeanten i finska armén Olle Svensson stupade vid Märkäjärvi 13.3. 1940. Han offrade sig för Nordens frihet".

Svensson-Myhr, Olof, skogsarbetare
född den 8 oktober 1912 i Ljusnedal, Härjedalen, Jämtlands län, var bosatt i Bruksvallarna. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 14 april i Ljusnedals kyrka med gravsättning på Ljusnedals gamla fjällkyrkogård. Gravens plats är grav nummer 81, familjegrav. På gravvården har anbringats Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.

Söderhielm, Lars Ernst Mauritz Sixtensson, löjtnant (I 13)
född den 9 augusti 1916 i Eksjö, var bosatt i Falun. Han stupade den 6 november 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 14 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 25 november på Säters kyrkogård. Gravens plats är gravplats A 7677, familjegrav. På en stenhäll framför släktvården anges för honom "Stupad för Finland som Frivillig".
Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg.

Söderholm, Karl Bernhard, sergeant (Ing 3)
född den 13 mars 1917 i Karungi, Karl Gustafs församling, Norrbottens län, var bosatt i Boden. Han stupade den 3 augusti 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 24 augusti i Karungi kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 86, familjegrav. På gravvården finns Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem.T


Tengblad, Karl Adolf Ludvig, byggmästare
född den 15 februari 1895 i Lindesberg, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 22 juni 1944 vid Vierumäki på Karelska näset och avled under natten till den 23 juni. Kroppen kunde emellertid inte tagas om hand utan blev kvar på stridsfältet.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd och på minnestavlan i Arnäsholms kapell.

Thegerström, Jan Henrik, tekniskt studerande
född den 16 januari 1918 i Kallinge, Ronneby landsförsamling, var bosatt i Malmö. Han stupade den 8 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 9 april i kapellet S:t Pauli mellersta kyrkogård, Malmö, med gravsättning på dess norra kyrkogård. Gravens plats är kvarter 3 gravplats nummer 17 (östra sidan), familjegrav. På gravvården anges "Han stupade som frivillig i Finland".

Thorbjörnsson, Lars-Erik, kontorist, fänrik (I 4 reserv)
född den 8 februari 1919 i Gudmundrå församling, Kramfors, var bosatt i Stockholm. Han stupade den 28 juni 1944 vid Tali på Karelska näset. Kroppen blev kvar på stridsfältet.
Hans namn är upptaget på minnesstenen på Sandudd, på minnestavlorna i slottskapellet på Karlberg och i Arnäsholms kapell samt vid Kungl Livgrenadjärregementet.V/W


Wadenhög, Kurt Egon, fänrik (I 11)
född den 19 december 1919 i Björnekulla (nu Åstorp), Kristianstads län, var bosatt i Växjö. Han stupade den 6 oktober 1942 vid Shemenski på Svirfronten. Jordfästning skedde den 24 oktober i Björnekulla kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är kvarter P nummer 168-170, familjegrav. På gravvården anges "Ljöt hjältedöden i Finlands kamp för Nordens frihet".
Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg.

Wallman, Helge Bernhard, betonggjutare
född den 12 juli 1913 i Botkyrka, Stockholms län, var bosatt i Rimbo. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 24 april i Rimbo kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är nummer 048-050 (tidigare nummer 159). På gravvården anges "Sergeanten i Svenska Frivilligkåren Helge Bernhard Wallman föddes 12.7. 1913 i Botkyrka stupade 2.3. 1940 i Norra Finland För Finland För Sverige".

Wernstedt, Melcher Wase Bo Gustaf, löjtnant (K 3)
född den 22 september 1909 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, var bosatt i Skövde. Han avled den 7 mars 1940 efter svår skottskada samma dag vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 6 april i Strängnäs domkyrka med gravsättning på Strängnäs gamla kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 331 A-B och 332 A-B, familjegrav. På stenblocket över graven anges "Melcher Wase Bo Gustaf Wernstedt Löjtnant vid Svenska Friv.kåren F d Ljt vid Livreg Husarer * 22/9 1909 stupad 7/3 1940 vid Märkäjärvi BONI PROPOSITI TENAX".
Hans namn är upptaget på minnesstenen vid Märkäjärvi och på minnestavlorna i slottskapellet på Karlberg och vid Kungl Livregementets husarer.

Westergren, Nils Leo Roy Gottfrid, volontär (I 5)
född den 13 augusti 1917 i staden Saint Joseph, staten Missouri, USA, var bosatt i Östersund. Han stupade den 25 maj 1942 vid Jandeba på Svirfronten. Jordfästning skedde den 5 juni i Sandudds kapell. Kistan gravsattes den 28 juni på Lits gamla kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 108, familjegrav. På gravvården har anbringats Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem och under detta anges "Fallen för Finlands frihet".

Wibble, Per Arne, studerande
född den 23 mars 1920 i Åsele, Lappland, Västerbottens län, var bosatt i Älgsjöås, Åsele. Han stupade den 1 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 23 mars i Åsele kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 477:1-4, familjegrav. På gravvården är inhugget Frihetskorsets emblem och anges "Föll för Finlands och Nordens frihet."

Wigert-Lundström, Anders Carl Hakon, tjänsteman
född den 20 oktober 1916 i Vasa församling, Göteborg, var bosatt i Norrköping. Han stupade den 16 september 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 22 september i Sandudds kapell. Kistan gravsattes den 16 oktober på Örgryte gamla kyrkogård. Gravens plats är Gamla avdelningen grav nummer 183, familjegrav.
Hans namn är upptaget på minnestavlan vid Kungl Livgrenadjärregementet.

Wikman, Birger Hugo, konditor
född den 7 september 1917 i Skellefteå landsförsamling, var bosatt i Eskilstuna. Han sårades svårt den 29 juni 1944 vid Suurmäki på Aunus-näset och avled samma dag på ett fältsjukhus. Jordfästning skedde den 10 juli i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 6 augusti på Nyköpings gamla kyrkogård men flyttades senare till nya kyrkogården. Gravens plats är kvarter U nummer 112, familjegrav (på gamla kyrkogården var gravens nummer V 58). På gravvården är Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem anbringat.

Winlöf, Carl-Erik, timmerman
född den 30 oktober 1913 i Revsund, Jämtlands län, var bosatt i Stockholm. Han sårades svårt den 7 mars 1940 vid Märkäjärvi och avled samma dag. Jordfästning skedde den 8 april i Sundsvalls kyrka med gravsättning på dess kyrkogård. Gravvården med Centrala Finlandshjälpens emblem inhugget anger "Stupad i Finland 7. 3. 1940 För Nordens frihet och Sveriges ära Vapenbröder lade vården".
Hans namn är upptaget på minnesstenen vid Märkäjärvi och på minnestavlan vid Kungl Västerbottens regemente.Z


Zachau, Anders Robert, jägmästare (löjtnant I 17 reserv, spanare vid F 3)
född den 31 augusti 1908 i Uddevalla, var bosatt i Karlstad. Under flyganfall den 12 januari 1940 mot de sovjetiska enheterna vid Märkäjärvi sårades han och planet störtade bakom fiendens linjer varvid han omkom. Jordfästning skedde den 4 september på hjältegraven i Kelloselkä (vid Salla) men kistan flyttades för ny gravsättning den 19 mars 1943 på Uddevalla norra kyrkogård. Gravens plats är grav nummer 320. På gravvården anges "Stupad vid Märkäjärvi januari 1940 För Finlands Frihet och Sveriges Ära".
Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg och på tavlan i Flygvapnets Minneshall.Å


Åberg, Karl Erik Harry, fänrik (dåvarande I 18)
född den 11 oktober 1918 i Domkyrkoförsamlingen Visby, var bosatt i Visby. Han stupade den 24 oktober 1941 mellan Paatene och Rukajärvi på Maaselkä-näset i norra Östkarelen. Jordfästning skedde den 14 november i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes den 6 december på Visby norra begravningsplats. Gravens plats är kvarter 2 nummer 125, familjegrav. På gravvården anges för honom "Stupade vid ostfronten 24/10 1941".
Hans namn är upptaget på minnestavlan i slottskapellet på Karlberg.Ö


Ödefeldt, Knut Melker, verkstadsarbetare
född den 1 oktober 1912 i Umeå landsförsamling, var bosatt i Själaved. Han stupade den 10 augusti 1941 på Hangöfronten. Jordfästning skedde den 17 augusti i Sandudds krematoriekapell. Urnan gravsattes sedan på Sandudds kyrkogård, hjältegrav kvarter 40 nummer 461 B.

Öjstad, Torbjörn, juris studerande (fänrik K 4 reserv)
född den 4 februari 1916 i Kungsholms församling, Stockholm, (tidigare släktnamn Eriksson), var bosatt i Stockholm. Han stupade den 2 mars 1940 vid Märkäjärvi. Jordfästning skedde den 24 augusti i Skillingmarks kyrka med gravsättning på dess gamla kyrkogård. Gravens plats är kvarter 1 platsnummer 3, Anders Erikssons familjegrav. På gravplatta för honom anges "Stupad i Finland 2 mars 1940" och Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas minnesemblem har anbringats på gravplattan.
Hans namn är upptagen på minnestavlorna i Karlstads domkyrka och i slottskapellet på Karlberg samt vid Kungl Värmlands regemente.


Denna hemsida stöds av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening
Copyright Nicolas von Schmidt-Laussitz