För Finlands frihet: Svenska frivilligkåren 1939-1940 | SLUTSÅLD! | Beställ
Nicolas och Klaus-Jürgen von Schmidt-Laussitz

Den 30 november anföll Sovjetunionen Finland. Den allmäna bedömningen var att landet var dömt till undergång. TIll omvärldens häpnad gjorde de finska trupperna emellertid hårt motstånd och tillfogade angriparen stora förluster i människor och materiel. Men hur länge skulle de fåtaliga och illa utrustade finska soldaterna kunna hålla stånd mot en övermäktig fiende?

I Sverige samlades en grupp högre officerare kring tanken om frivilligt bistånd i form av frivilliga soldater som skulle organiseras och utrustas till slagkraftiga och rörliga stridsgrupper understödda av artilleri och luftstridskrafter. Trots initialt motstånd från den svenska regeringens sida skapades förhållandevis snabbt en styrka, den Svenska frivilligkåren, som vid krigsslutet den 13 mars 1940 uppgick till 8 260 man varav 725 norrmän.

Den Svenska frivilligkåren var unik i många avseenden. Dess manskapsstyrka saknade till stor del de förutsättningar och den militära utbildning som en tilltänka uppgiften krävde. Huvuddelen av de frivilliga anmälde sig dock trots dessa brister för tjänstgöring i Finland och var villiga att ta på sig en uppgift som med dagens ögon nog måste anses vara väl vågad. Ett 30-tal av dem stupade - de gav sina liv för Finlands frihet.

"Sedan jag idag kl 1330 tagit befälet över en kasse böcker har jag sträckläst en. Omdömet är: Förträffligt arbete! Eller på vanlig svenska: Jävligt bra! Gratulerar!"
Stellan Bojerud,
Överstelöjtnant och före detta huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Författare:Nicolas och Klaus-Jürgen von Schmidt-Laussitz
Inbindning:Kartonnage
Antal sidor:186
Format:20,5 x 23,5 cm
IllustrationerÖver 200 sv/v och kartor
Utgiven:2008
Pris:295:- inklusive moms och frakt

Svenskarna vid Jandeba: Svenska frivilligkompaniet 1942-1944 | 295:- | Beställ
Nicolas von Schmidt-Laussitz i samarbete med Anderas Holmberg

Under nästan 1 000 dagar, från januari 1942 till vapenstilleståndet i september 1944, tjänstgjorde över 400 svenskar i Svenska frivilligkompaniet. Under drygt två år låg kompaniet i främsta linjen vid ödemarksån Jandeba på Svirfronten i Fjärrkarelen. Sommaren 1944 deltog Frivilligkompaniet i Nordens största fältslag vid Tali-Ihantala.

Med hjälp av ett omfattande arkivmaterial från Krigsarkivet i Stockholm, intervjuer med svenska krigsveteraner och befintliglitteratur i ämnet har svenskarnas tid vid Jandeba 1942–1944 för första gången kunnat beskrivas i detalj. Läs om djärva frontframflyttningar, spännande patrullföretag, våldsammaförsvarsstrider och bråd död, men också om kamratskap och frontlivets små glädjeämnen.

– Har du hört om striden hos rikssvenskarna?
– Ja, fy satan, det var nog hårt.
– Säga va’ man vill om dom där rikssvenskarna, men dom är nog satans bra krigare.
– Ja, jag har krigat i två krig nu, men jag har aldrig sett modigare karlar. Dom är int' rädda för någe' i helvete'.

Samtal mellan två finska soldater, som avlyssnades av chefen för Svenska frivilligkompaniet på ett granatkastarförbands telefonlinje i maj 1942.

Rättelser kring fotografier

Författare:Nicolas von Schmidt-Laussitz
Inbindning:Kartonnage
Antal sidor:192
Format:20,5 x 23,5 cm
IllustrationerÖver 200 sv/v och kartor
Utgiven:2007
Pris:295:- inklusive moms och frakt

Från Salla till Hangöudd: Med Grafströms jägare i två krig | 260:- | Beställ
Anders Grafström. Textbearbetning av Nicolas von Schmidt-Laussitz och Anders A Grafström

På en oansenlig skogsholme i den finska urskogen nära gränsen mot Sovjetunionen utkämpades den 3 mars 1940 en förtvivlad strid på liv och död. Omringade och ansatta från alla håll lyckades svenska soldater i Grafströms jägarkompani besegra en mångdubbelt stark fiende. Striden, som är mest känd som ”den Grafströmska raiden”, var en av de enskilt största händelserna under de dryga två veckor som Svenska frivilligkåren hade frontansvar under vinterkriget.

Sensommaren 1941, drygt ett och ett halvt år efter striden på skogsholmen, befann sig återigen svenska frivilliga från Grafströms jägarkompani i Finland. Det handlade nu om ett annat krig, men med samma fiende. I motsats till ödemarkskriget vid Sallafronten karaktäriserades krigföringen på Hangöfronten av ett ställningskrig på begränsad yta. Den sex månader långa belägringen av fästningen Hangö slutade med en seger för Finland då Grafströms jägarkompani i december 1941 tågade in i Hangö stad.

I denna bok berättar Anders Grafström själv om sin tid som kompanichef i två krig som svensk Finlandsfrivillig.

Författare:Anders Grafström
Inbindning:Kartonnage
Antal sidor:192
Format:16 x 23 cm
IllustrationerÖver 150 sv/v och kartor
Utgiven:2006
Pris:260:- inklusive moms och frakt

Frivillig soldat | 170:- | Beställ
Filip Rytterås

Samtidigt som de allierade styrkorna expanderade sitt brohuvud i Normandie rasade Nordens största fältslag på Karelska näset. Tiotusentals finska och sovjetiska soldater gjorde här slutgiltigt upp om Finlands vara eller icke vara som en självständig nation. Mitt i händelsernas centrum återfanns det Svenska frivilligkompaniet; rikssvenska frivilliga i Mannerheims armé.

Boken Frivillig soldat behandlar två avsnitt i Frivilligkompaniets historia: vakhållningen i öster vid stödjepunkterna Omar och Pontus samt de stora avvärjningsstriderna på Näset midsommaren 1944. Författaren Filip Rytterås tjänstgjorde i kompaniet från senhösten 1943 till det bittra slutet i september 1944. Boken bygger på brev och utförliga dagboksanteckningar och är en av de mest hyllade skrifterna om de svenska frivilliga i Finland under andra världskriget.

"Karln kunde verkligen skriva!"
Thorolf Hillblad, krigskorrespondent i tyska armén under andra världskriget och författare till boken "Ragnarök"

Författare:Filip Rytterås
Inbindning:Fadensiegel
Antal sidor:153
Format:14,5 x 21 cm
IllustrationerKartor
Utgiven:2003
Pris:170:- inklusive moms och frakt

Fronten närmast Stockholm | 370:- | Beställ
Svenska Hangöveteraner berättar
Nicolas von Schmidt-Laussitz (red)

År 1941 löper en av frontlinjerna mellan Röda armén och de finska trupperna över halvön Hangö, mindre än trettio mil från Stockholm. Runt udden, som tvångsarrenderats av Sovjetunionen efter vinterkriget 1939-1940, har de sovjetiska styrkorna byggt ut ett starkt försvarsverk. Med marina enheter och kustartilleri är tanken att fästningen Hangö, tillsammans med liknande befästningar längs den Estniska kusten, ska korka igen loppet till Finska viken och därmed till miljonstaden Leningrad. Samtidigt utgör Hangö en språngbräda för anfallsoperationer mot Finlands hjärta.

Runt udden och i den kringliggande skärgården ligger finska förband, beredda att till varje pris hindra en rysk utbrytning. Bland dessa styrkor återfinns den Svenska frivilligbataljonen. Även i de finländska förbanden återfinns svenska frivilliga.

I denna bok berättar 18 svenska frivilliga om sin tid vid Hangö - fronten närmast Stockholm.

Redaktör:Nicolas von Schmidt-Laussitz
Inbindning:Kartonnage
Antal sidor:336
Format:15 x 21,5 cm
IllustrationerDrygt 100 sv/v samt kartor
Utgiven:2003
Pris:370:- inklusive moms och frakt

Frontvardag | 170:- | Beställ
Åke Kretz

Sensommaren 1941 ryckte de finska och tyska arméerna fram på tundran vid Ishavet, i skogarna norr om Ladoga och på vinterkrigets gamla slagfält på Karelska näset. Vid Hangöudd i sydvästra Nyland var situationen en annan. De finländska styrkorna hade efter krigsutbrottet snabbt igångsatt en framryckning för att inta "Krasnij Gangut": den sovjetiska Hangöbasen. Anfallen stannande dock snart av till följd av underlägsenhet i såväl manskap som materiel. Fronten stelnade och fick snart karaktären av ett ställningskrig med allt vad det innebar av fältarbeten, vakthållning och inte minst patrull- och spaningsverksamhet.

I boken Frontvardag av Åke Kretz får vi följa en pluton ur Svenska frivilligbataljonen från det att den anländer till fronten fram till Hangös fall i början av december 1941.

"Han skriver med ett underbart språk. Jag avundas honom. Dessutom känner man igen sig i både ord och handling."
Stig Skogsberg, rikssvensk frivillig i Svenska frivilligbataljonen vid Hangö 1941

Författare:Åke Kretz
Inbindning:Fadensiegel
Antal sidor:181
Format:14,5 x 21 cm
IllustrationerSkisser i sv/v samt kartor
Utgiven:2004
Pris:170:- inklusive moms och frakt


Copyright www.svenskafrivilliga.com och Nicolas von Schmidt-Laussitz